ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2517 เป็นโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน เช่น กำมะถัน กรดกำมะถัน สารส้มน้ำ สารส้มขุ่น และสารส้มใส ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งและประสบการณ์หลายทศวรรษ บริษัทฯมุ่งมุ่นในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการบริการและการขนส่งเคมีภัณฑ์อย่างปลอดภัยโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นความปลอดภัยต่อผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯมีการมอบผลประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เรารักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯมีระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมบ่อกักเก็บและหน่วยกำจัดก๊าซที่เกิดจากการผลิตในโรงงานซึ่งดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ประสบการณ์กว่า 50 ปี

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม