กรดซัลฟิวริก 70%


ราคา : บาท


แชร์

กรดซัลฟิวริก 70%

กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 70% เป็นผลิตภัณฑ์ของกรดซัลฟิวริก 98% ที่ถูกเจือจางด้วยน้ำสะอาดในตามสัดส่วนสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้นต่างๆ มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ละลายในน้ำได้
บรรจุภายในถังๆละ 20, 25 และ 30 กิโลกรัม รวมทั้งบรรจุรถแทงค์