ประเภทของสารส้ม

Admin

ประเภทของสารส้ม แบ่งเป็น 2 ประเภท


1.อะลูมิเนียมซัลเฟต [Al2(SO4)3.xH2O] หรือเรียกว่า สารส้มขุ่น มีลักษณะเป็นผลึกก้อนขุ่นขาว มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีอันตรายหรือสารตกค้าง คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้ำได้ดี

 
2.แอมโมเนียมอะลั่ม [Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2O]หรือเรียกว่า สารส้มใส มีลักษณะเป็นก้อนผลึกใสและบริสุทธิ์ มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีอันตรายหรือสารตกค้าง คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้ำได้ดี น้ำละลายตัวได้เร็วมากและไม่มีตะกอนแขวนลอยและสามารถจับตะกอนได้ดี การเติมแอมโมเนียม (Ammonium) เพื่อความประสงค์ต้องการให้เป็นก้อนผลึกใสและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น การผลิตกระดาษคุณภาพสูง และผสมทำผงฟู เป็นต้น