สารส้มใสผง


ราคา : บาท


แชร์

สารส้มใสผง

สารส้มใสผง(บรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม) เป็นเกลือแอมโมเนียม อะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีน้ำ 2NH4Al(SO4)2·12H2O เป็นสารอนินทรีย์ (Inorganic Chemical) ที่มีส่วนประกอบพื้นฐานของอลูมิน่า Al2O3