น้ำสะอาดด้วยอุปกรณ์ภายในบ้าน

Admin

น้ำสะอาดด้วยอุปกรณ์ภายในบ้าน

วิธีการทำน้ำสะอาด โดยเปลี่ยนน้ำจากแหล่งน้ำที่ห่างไกลจากแหล่งสุขา กองขยะ และ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และไม่ผ่าน การปนเปื้อนของสารเคมี  หรือน้ำประปา(ที่อาจมีสี ความขุ่น)

ขั้นตอนการทำน้ำใช้ ให้สะอาดด้วยตัวเอง


 1.     เตรียมน้ำใสภาชนะ

เติมน้ำจากแหล่งน้ำที่เลือกห่างไกลจากแหล่งสุขา กองขยะ และ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และไม่ผ่าน การปนเปื้อนของสารเคมี  หรือน้ำประปา(ที่อาจมีสี ความขุ่น) ลงในภาชนะ


 2.     เตรียมน้ำใสภาชนะ

แกว่งสารส้มให้สิ่งแปลกปลอมตกตะกอนจนกระทั่งมองเห็นก้อน ตะกอนเกิดขึ้น (อาจใช้ไฟฉายส่องดู) 3.     ทิ้งไห้ตกตะกอน

หลังจากแกว่งสารส้มแล้ว นำมาตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนในภาชนะประมาณ 20-30 นาที 4.     ถ่ายน้ำใสลงถังภาชนะอีกใบ

น้ำใสที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื่อโรค 5.     ฆ่าเชื่อโรค

หยดสารฆ่าเชื้อคลอรีนตามปริมาณน้ำในถัง คลอรีน 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร ทิ้งไว้สัก 30 นาทีก่อนนำมาใช้ 6.     ได้น้ำใช้ที่สะอาด

ได้น้ำใช้สำหรับการอุปโภค (อาบน้ำ ซัก ล้าง หรือกิจกรรมอื่น ๆ) แต่ไม่สามารถนำไปดื่มได้ที่มา: อ้างอิงจาก วารสารข่าวและความรู้ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย