สารส้ม

Admin

สารส้ม
สารส้มหมายถึงเกลือซัลเฟตเชิงซ้อน (ผลึกเกลือ) ของสารประกอบที่มี ธาตุอะลูมิเนียม และ ซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก

สารส้มมาจากไหน

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน การนำมาใช้บางแห่งต้องสกัดออกมาจากดิน เช่นเดียวกับการทำเกลือสินเธาว์บางแห่งผลิตจากแร่ส้มหิน โดยนำมาเผาเมื่อละลายจึงนำไปตกตะกอนหรือแร่อี่นๆที่มีอลูมิเนียม(Aluminum)เป็นองค์ประกอบ ในประเทศไทยชาวบ้านเรียกว่า ดินส้ม พบอยู่หลายจังหวัด และมีมากที่จังหวัดเลย

เกิดขึ้นจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสารส้มที่พบตามธรรมชาติมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการมนุษย์จึงต้องคิดค้นวิธีการผลิตขึ้นมาเอง โดยนำเอาแร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีปริมาณอะลูมินาสูงเป็นวัตถุดิบได้สำเร็จและผลิตเป็นการค้า โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตได้แก่ กรดซัลฟิวริก (H2SO4) เพราะมีซัลเฟตและแร่จากธรรมชาติที่มีปริมาณอะลูมิน่า (Al2O3) ให้อลูมิเนียม จึงรวมกันได้เป็นอลูมิเนียมซัลเฟต หรือสารส้ม (Alum)