สารส้มใสก้อน


ราคา : บาท


แชร์

สารส้มใสก้อน

สารส้มใส(บรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม) เป็นเกลือแอมโมเนียม อะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีน้ำ 2NH4Al(SO4)2·12H2O เป็นสารอนินทรีย์ (Inorganic Chemical) ที่มีส่วนประกอบพื้นฐานของอลูมิน่า Al2O3 สารส้มใสเป็นก้อนผลึกใสและบริสุทธิ์ สัมผัสน้ำละลายตัวได้เร็วมากและละลายในน้ำไม่มีตะกอนของสารส้มเหลืออยู่ สามารถจับตะกอนได้ดี เป็นสารเคมีที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีอันตรายหรือสารตกค้าง ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย, การใช้ในการรวมตัวของผงฟู, แช่แมงกะพรุน, แช่วุ้นเส้น, เก็บรักษาความกรอบของผลไม้สดและผัก, การฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมยางแปรรูป, ฟอกหนัง, ผงซักฟอกและอื่นๆ