สารส้มน้ำ8%


ราคา : บาท


แชร์

สารส้มน้ำ8%

สารส้มน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ของสารส้มขุ่นหรืออะลูมิเนียมซัลเฟต [Al2(SO4)3. XH2O] ในรูปของเหลวที่มีสารส้มละลายอยู่ทีความเข้มข้นของสารส้มเหลว 8% (Aluminium Sulphate 8%) สารส้มน้ำเป็นของเหลวใส่ไม่มีสี มีความเหนียว ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก เป็นตัวทำหน้าที่ให้สารแขวนลอยขนาดเล็กรวมตัวเป็นอนุภาคตกตะกอนทำให้ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำลดน้อยลง (ตะกอนแขวนลอยในน้ำ) เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ บรรจุถัง ถังละ 20 กิโลกรัมและ 25 กิโลกรัม รวมทั้งมีแบบบรรจุเบาท์ และบรรจุรถแทงค์