สารส้มขุ่นผง


ราคา : บาท


แชร์

สารส้มขุ่นผง

สารส้มขุ่นผง เป็นเกลือซัลเฟตของอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมซัลเฟต [Al2(SO4)3. XH2O] เป็นสารอนินทรีย์ (Inorganic Chemical) ที่มีส่วนประกอบพื้นฐานของอลูมิน่า Al2O3 สารส้มขุ่นเป็นก้อนสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก คงทนต่อสภาวะแวดล้อม สามารถละลายน้ำได้ทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรด Alum ผลึกนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ของ Al2O3 ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเร่งการตกตะกอนประมาณ 16% เป็นสารเร่งการตกตะกอนของโลหะเบา (ตะกอนแขวนลอยในน้ำ) เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆ