กำมะถันเกล็ด


ราคา : บาท

 


แชร์

กำมะถันเกล็ด

กำมะถันเกล็ด เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ S อยู่ในรูปของแข็งสีเหลืองที่เป็นผลึกไม่มีรสหรือกลิ่น ไม่สามารถละลายได้ในน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกรดซัลฟิวริก ผลิตโอเลียม อุตสาหกรรมยางรถยนต์ และใช้ในการเกษตร เป็นทั้งสารกำจัดเชื้อรา เป็นอาหารเสริม เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช เป็นต้น บรรจุภายในถุงที่มิดชิด บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม