กรดซัลฟิวริก 98%


ราคา : บาท


แชร์

กรดซัลฟิวริก 98%

กรดซัลฟิวริก หรือเรียกกรดกำมะถัน, ไฮโดรเจนซัลเฟต มีสูตรเคมี H2SO4 จัดเป็นกรดแก่อนินทรีย์ เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 98% มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ละลายในน้ำได้ นิยมใช้มากในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกย้อม กระบวนการบำบัด ใช้เป็นสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่และกระบวนการกลั่นน้ำมัน รวมไปถึงนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ บรรจุภายในถังๆละ 30 กิโลกรัมและ 35 กิโลกรัม รวมบรรจุรถแทงค์